Faciliteren van conferenties, workshops en strategiemeetings

Voorbeelden van geboekte resultaten:

 • Inzetbaarheid personeel verhoogd van 40% naar 102% >> risico op stilstand vanwege capaciteit van 60% naar 0%,
 • Doorlooptijd assemblage van het ‘stalen product’ verkort met 12,5 %,
 • Doorlooptijd revisietraject motor verkort met 50%,
 • Teamleiders stoppen met de dagelijkse regelactiviteiten en gaan echt leiding geven,
 • Rendement ‘testproces en repareren’ verhoogd met 15%,
 • Ontdekken en toepassen van ‘Best Practices’: van 1 naar 9 per dag,
 • Kwaliteit van de arbeid verbetert van 3/10  naar 16/20 en ziekteverzuim daalt van 7 naar 3,5 %.

Om bovenstaande verbeteringen te realiseren biedt Josquin Consultancy verscheidene programma’s voor workshops en trainingsdagen. Een workshop bestaat meestal uit zeven rondes. Elke ronde omvat de “drietrapsraket” qua werkritme. En per werkvraag maak je samen met het voorbereidingsteam de werkvorm.

De facilitator Franc Josquin staat bekend om zijn ongecompliceerde stijl; samen de bedrijfssituatie visualiseren, analyseren en eigenaren koppelen aan de oplossingen.

Kerncompetenties:

 • Het faciliteren van conferenties/workshops/strategie-meetings,
 • Uitvoeren van de “Tienkamp Verbeterprofessionals”: Een programma om het functioneren van de projectleider te verbeteren,
 • Organiseren en leiden van klant/gebruikers-conferenties, bijvoorbeeld in het kader van Supply Chain Management,
 • Begeleiden van interne reorganisaties: het maken van het draaiboek, begeleiding van de stuurgroep, optreden als verandermanager,
 • organisatie-analyses op basis van Lean Working en Socio-techniek, verbetering uitvoeren samen met de mensen in de organisatie !
 • Coaching van leidinggevenden op de werkvloer,
 • Teambuilding en trajectbegeleiding naar zelfsturende teams,
 • Opzet communicatie-strategie en maken van direct toepasbare communicatie-plannen,
 • Halveren van de vergader-uren.

Voorbeelden producten:

 1. Systematisch communiceren
 2. Teamwork
 3. “Pitstop voor het bedrijf” – voorbeeld van de 24-uursformule